Två ansökningsomgångar för investeringsstöd under hösten 2017

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Under perioden 2015-2020 fördelas 4 miljarder kronor till klimatsmarta projekt.

Läs mer om Klimatklivet och ansökan hos Naturvårdsverket.