• Parametrar och processer kan läsas och ändras när som helst, var som helst.

    Parametrar och processer kan läsas och ändras när som helst, var som helst.

  • Användarvänliga och tryckkänslig skärm.

    Användarvänlig pekskärm.

  • Pellets horisontell inmatning

    Vi har lösningarna för alla möjliga matningssystem.


Clean Burn Bioenergi tillhör den  för Sverige nya generationen biobränslepannor som är utvecklade med fokus på minimal skötsel och mycket hög driftssäkerhet. När tiden för oljepannorna med sina driftssäkra brännare börjar nå sitt slut, blir Clean Burn Bioenergi det självklara alternativet. Med minimalt underhåll och mycket hög driftssäkerhet blir omställningen från t.ex. olja eller el, över till biobränsle, betydligt behagligare.

Pannorna är tillverkade av Herz i Österrike med mycket högt ställda krav på finish och kvalitet. Värmepannorna säljs i Sverige genom Clean Burn Bioenergi och levereras med all tänkbar utrustning som på andra pannor kallas extrautrustning. Därför hamnar de i en klass för sig när det gäller verkningsgrad, serviceintervaller, utsläpp, och driftssäkerhet. Dessutom ligger de mycket bra till i pris.

Tillbaka till toppen