Serviceavtal

Serviceavtal för regelbundet underhåll

Beskrivning

På samma sätt som till exempel en bil behöver service så behöver en panna regelbunden service för att prestera på bästa sätt och få lång livslängd.

Med ett serviceavtal från Clean Burn Bioenergi får du din biobränslepanna servad av kvalificerad personal en gång per år.

Serviceavtalet innefattar funktionskontroller, rengöring, kontroll och byte av slitdelar, kontroll och kalibrering av förbränningsvärden och styrning med mera.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Tillbaka till toppen