Beskrivning

Att använda biobränsle för uppvärmning är att använda en lokal och förnyelsebar resurs.

Genom fotosyntesen binder träd och växter upp koldioxid ur atmosfären och omvandlar den till biomassa som till exempel stammar och löv. Vid fullständig förbränning av biomassa bildas koldioxid, vattenånga och en viss mängd aska. Askan utgörs av ämnen som inte brinner, till exempel mineraler, som växten tagit upp från marken under sin livstid. Den koldioxid som frigörs när biomassa förbränns binds upp över tid av ny biomassa och koldioxidhalten i atmosfären förblir densamma så länge inte markanvändningen förändras.

PelletsNa¦êrbild pellets hand

Pellets är en restprodukt från trä- och pappersindustrin och består av sågspån som pressats genom en matris. Friktionsvärmen som uppstår under pressningen medför att spånet binds samman. Pellets har relativt jämn fukthalt och brukar anges till mellan 6 och 9 %.

Pellets kan köpas i säckar i olika storlek eller i bulk. Pellets är ett lätthanterligt bränsle och med hjälp av de olika tekniska system som finns så går det nästan alltid att hitta en förvarings- och matningslösning som passar förutsättningarna.

Flis

Flis består av trä som hackats till mindre bitar. Råvaran kan komma från olika delar av trädet. Flis är billigare per kWh än pellets men har lägre effektivt värmevärde per volymenhet (framför allt på grund av högre fukthalt) vilket gör att flis i regel kräver större lagringsutrymme. Flis behöver också kraftigare utrustning i bränslesystemet.

Generellt kan man säga att flis ofta passar vid lite större energibehov och för att bli en kostnadseffektiv lösning är det bra om vissa resurser som tex lämpligt förvaringsutrymme under tak och lastmaskin redan finns att tillgå.

Läs mer om bioenergi hos exempelvis:

Pelletsforbundet

Bioenergiportalen

Tillbaka till toppen