Ny ansökningsperiod för lokala klimatinvesteringar

Klimatklivet är en del av statsbudgeten för 2016 och syftar till att minska utsläppen som påverkar klimatet. Den 29 augusti öppnar en ny beslutsomgång.

Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta, det vill säga störst minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. Stödet kan sökas av till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer, föreningar och stiftelser.

Åtgärder som kan få stöd innefattar bland annat byte av fossil olja till biobränsle. Fram till och med 1 juni 2016 har 43 ansökningar om energikonvertering beviljats.

För mer information om satsningen, bedömning och beräkning av klimatnytta samt ansökan, se http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet