Bra affär för industrier att byta till biobränsle

God lönsamhet samt både nya och beprövade tekniska lösningar gör att allt fler industrier väljer att byta från fossila bränslen till förnybara biobränslen i tillverkningsprocesser. Men det finns samtidigt många industrier som fortfarande använder fossila bränslen.

Tidningen Bioenergi har analyserat uppgifter från Skatteverket och tagit fram en lista med de 200 företag som fått störst subvention vid användning av fossila bränslen i tolv olika branscher.

Det finns omkring 2 500 små och stora industriföretag i Sverige som fått subventionerade energi- och koldioxidskatter vid användning av fossila bränslen som olja, naturgas och gasol. Totalt subventionerades dessa företags användning av fossila bränslen, under 2013 med cirka 888 miljoner kronor. Användningen av fossila bränslen motsvarande omkring 300 000 kubikmeter olja, eller 3 TWh.

Allt fler tar steget
– Vi ser nu att allt fler företag upptäcker att de kan sänka sina kostnader och minska sitt klimatavtryck genom att byta från fossil olja, naturgas eller gasol till förnybar energi som träpellets, bioolja, biogas, bioånga eller fjärrvärme, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Exempel på företag som har valt bioenergilösningar är: Mackmyra Whisky, Lantmännen Reppe, Gluggstorps Handelsträdgård, Unilever, Arla, HKScan, Spendrups Bryggerier och Kabe.

Nya numret av Industriguiden 2015, som följer med tidningen Bioenergi, innehåller artiklar om hur bland annat dessa företag har tagit steget till förnybar energi.

God lönsamhet
Kostnaden för industrier som använder olja steg med omkring 1 000 kronor per kubikmeter den 1 januari 2015 när skattesubventionen minskades. Det gör det fortsatt ekonomiskt intressant att byta till biobränsle, trots att oljepriset idag är lägre jämfört med för ett år sedan. Återbetalningstiden för en investering i bioenergi kan variera från under ett år upp till fem år, beroende på olika förutsättningar.

För mer information, kontakta Anders Haaker, 073-927 19 57, anders.haaker@bioenergitidningen.se


Så har vi räknat:
Listan med kartan ”Industriföretagen som kan spara mest 2015” publiceras som en bilaga till Bioenergi nr 3-2015 på www.bioenergitidningen.se. Samma sak gäller för ”Industriguiden 2015” med exempel på företag som har bytt från fossila bränslen till biobränslen. Kartan innehållet namn på företagen, ort samt belopp på återbetald skatt. Där finns också mer information om vårt källmaterial och hur vi räknat.