600 megawatt mer biokraft sedan 2009

Kapaciteten för att producera biokraft, el med bioenergi, ökade senaste året något inom kraftvärmesektorn men minskade inom industrin. Från 2009 har produktionskapaciteten för biokraft ökat med 600 megawatt eller 16 procent till totalt 4 286 megawatt.

Sedan 2009, då tidningen Bioenergi gjorde den första listan och kartan med biokraftanläggningar, har kapaciteten för biokraft i Sverige ökat med nästan 600 megawatt effekt. Mellan 2014 till 2015 ökade den installerade kapaciteten för biokraft med 48 megawatt inom kraftvärmesektorn, men minskade med 125 megawatt inom industrin. Kapaciteten från biogasanläggningar ökade med 1,5 megawatt. Det visar tidningen Bioenergis nya undersökning av biokraftanläggningar i Sverige.

Minskningen inom industrin beror på att några äldre anläggningar fasats ur elcertifikatssystemet och att en industri slutat producera el till följd av effektivisering av processen. Totalt finns 4 286 megawatt installerad tillförlitlig effekt från biokraft, en minskning med 76 megawatt jämfört med förra året.

– Att biokraft är tillförlitlig effekt innebär att elproduktionen med biokraft kan styras i tiden, till skillnad el från vind och sol som ger en intermittent produktion som inte kan styras på samma sätt, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

I årets lista finns 202 anläggningar som kan generera förnybar el med biogas, skogsbränsle, torv eller avfall som bränsle och det finns 29 anläggningar som byggs nu eller där det finns planer att investera i ny biokraft.

– Biokraften fortsätter att byggas ut och kommer att öka de närmaste åren, men intresset för att investera i storskalig biokraft har minskat, till exempel i Eskilstuna, till följd av bland annat de låga elpriserna. Däremot finns det ett nyvaknat intresse för småskalig elproduktion med bioenergi, bland annat i Hultsfred och Ronneby, säger Anders Haaker.

För mer information kontakta Anders Haaker, 073-927 19 57, anders.haaker@bioenergitidningen.se

Läs nya numret av tidningen Bioenergi som e-tidning Lösenord: TB1504

Ladda hem Biokraftkartan 2015 som pdf